MILJÖPOLICY

HUR VI TAR ANSVAR

Våran miljöpolicy.

Asarums Handelsträdgård har sedan starten 1986 strävat efter att göra miljömässiga förbättringar i produktionen. Vår ambition är att värna både den inre och yttre miljön. Under de senaste åren har vi gjort stora investeringar i ett recirkulerande och datastyrt bevattningssystem. Ett slutet system med biofilter som återvinner vattenmängder upp till 10.000 liter. Inget vatten med näringslösning går tillbaka i det kommunala systemet. Vi har full dokumentation när det gäller förbrukning av energi, växtskyddsmedel och växtnäring. Vi har lågenergiförbrukande kylrum och egen panncentral som genom klimatstyrning värmer upp växthusen till exakta temperaturer. Vår senaste miljöförbättrande investering är en rökgaskylare som minskar utsläpp och återuppvärmer våra växthus.

DETTA ÄR VI STOLTA ÖVER

Vi tar ansvar för framtiden.

IP Certifiering

Vi som arbetar med IP-systemet har tydliga regler för växthusodling och ett miljö- och kvalitetssäkringssystem som reglerar vår verksamhet.

Smarta växthus

Vi har ett slutet system med biofilter som återvinner vattenmängder upp till 10.000 liter. Inget vatten med näringslösning går tillbaka i det kommunala systemet. Vi har full dokumentation när det gäller förbrukning av energi, växtskyddsmedel och växtnäring.

Kvalitetssäkringssystem

Vi har ett tydligt kvalitetssäkringssystem som styr hur vi hanterar och tar hand om produkter vi använder. I grunden handlar det om att minimera odlingens inverkan på naturen och fokusera på långsiktiga tillämpningar.