Miljöpolicy

Asarums Handelsträdgård har sedan starten 1986 strävat efter att göra miljömässiga förbättringar i produktionen. Vår ambition är att värna både den inre och yttre miljön.

Under de senaste åren har vi gjort stora investeringar i ett recirkulerande och datastyrt bevattningssystem. Ett slutet system med biofilter som återvinner vattenmängder upp till 10.000 liter. Inget vatten med näringslösning går tillbaka i det kommunala systemet. Vi har full dokumentation när det gäller förbrukning av energi, växtskyddsmedel och växtnäring.
Vi har lågenergiförbrukande kylrum och egen panncentral som genom klimatstyrning värmer upp växthusen till exakta temperaturer.
Vår senaste miljöförbättrande investering är en rökgaskylare som minskar utsläpp och återuppvärmer våra växthus.

Genom vårt miljöarbete och vår miljöpolicy har vi blivit ett IP-certifierat företag.

Vi som arbetar med IP-systemet har tydliga regler för livsmedelssäkerhet och ett miljö- och kvalitetssäkringssystem som reglerar vår verksamhet.
I grunden handlar det om att minimerar odlingens inverkan på naturen. För mer information om Integrerad Produktion (IP) gå in på Grön Produktions hemsida: www.gronproduktion.se

I mars 2011 så kopplade vi in fjärrvärme.